Convocatòria de ple pel dia 18/02/2014

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 18 de febrer de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES ANTERIORS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REGLA DE DESPESA PRESSUPOST 2014. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASE D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI…