Convocatòria de ple pel dia 22/11/14

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 22 de setembre de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 20:00 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. RATIFICACIÓ DEL…