Convocatòria de ple pel dia 11/11/14

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 11 de novembre de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS A L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS. APROVACIÓ BONIFICACIÓ PER VEHICLE HISTÒRIC. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIM DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL…