Convocatòria de ple pel dia 16/02/15

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 16 de febrer de 2015 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2015. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TITULADA “CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR COMPACTA D’ALTA-RIBA I…