Períodes de crema

Us recordem que des del 15 de març fins el 15 d’octubre resta PROHIBIT encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta. (Decret 64/1995). Full informatiu que ha emès el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural