Revetlles

Ara que venen èpoques de revetlles, des del servei de protecció civil us volem recordar que les fogueres de la revetlla de Sant Joan són activitats amb risc d’incendi forestal en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual…