Concocatòria Extraordinària del Ple

  • 10:00

Ajuntament d’Estaràs

CONVOCATÒRIA DE PLE (Descarrega’t aquí la convocatòria)

DIA: 11 d’abril de 2017
SESSIÓ: extraordinària
LLOC: SALA DE PLENS
HORA: 10:00 HORES

ORDRE DEL DIA:


1. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS PER A L’EXERCICI 2017
2. PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTJE DE PAU TITULAR
3. APROVACIÓ PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
4. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA
5. INFORMES D’ALCALDIA
6. PRECS I PREGUNTES

L’Alcalde,
Ramon Torné Gomà
Estaràs, 5 d’abril de 2017.