• 10:00

Ajuntament d’Estaràs CONVOCATÒRIA DE PLE (Descarrega’t aquí la convocatòria) DIA: 11 d’abril de 2017 SESSIÓ: extraordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 10:00 HORES ORDRE DEL DIA: 1. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS PER A L’EXERCICI 2017 2. PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTJE DE PAU TITULAR 3….