Convocatòria de ple pel dia 16/02/15

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 16 de febrer de 2015 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 2015. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TITULADA “CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR COMPACTA D’ALTA-RIBA I…

Convocatòria de ple pel dia 11/11/14

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 11 de novembre de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS A L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS. APROVACIÓ BONIFICACIÓ PER VEHICLE HISTÒRIC. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIM DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL…

Convocatòria de ple pel dia 22/11/14

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 22 de setembre de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 20:00 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. RATIFICACIÓ DEL…

Convocatòria de ple pel dia 12/06/2014

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 12 de juny de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:45 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ, DE L’ACTA ANTERIOR. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CABAL DE DISSENY CONSIDERAT EN LA FUTURA XARXA D’ABASTAMENT A LES COMARQUES DE LA SEGARRA, L’URGELL, LA CONCA DE BARBERÀ I L’ANOIA. APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IMPORT VEHICLES…

Convocatòria de ple pel dia 18/02/2014

CONVOCATÒRIA DE PLE DIA: 18 de febrer de 2014 SESSIÓ: Ordinària LLOC: SALA DE PLENS HORA: 19:30 HORES ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES ANTERIORS. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REGLA DE DESPESA PRESSUPOST 2014. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, PRESSUPOST, PLANTILLA DE PERSONAL, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASE D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI…