Convocatòria de ple pel dia 11/11/14

Categories: Plens,Portada

CONVOCATÒRIA DE PLE

DIA: 11 de novembre de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: SALA DE PLENS
HORA: 19:30 HORES

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS A L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS.
  2. APROVACIÓ BONIFICACIÓ PER VEHICLE HISTÒRIC.
  3. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIM DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT.
  4. APROVACIÓ CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA AMB L’AJUNTAMENT.
  5. APROVACIÓ MOCIÓ “LA QUALITAT DE L’AIGUA PER A CONSUM HUMÀ”.
  6. INFORMES D’ALCALDIA.
  7. PRECS I PREGUNTES.

Convocatòria de ple 11/11/14