Convocatòria de ple pel dia 22/11/14

Categories: Plens,Portada

CONVOCATÒRIA DE PLE

DIA: 22 de setembre de 2014
SESSIÓ: Ordinària
LLOC: SALA DE PLENS
HORA: 20:00 HORES

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
  2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013.
  3. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
  4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA.
  5. APROVACIÓ INICIAL MEMÒRIA TITULADA “REFORÇ DEL FERM DE LA CARRETERA D’ESTARÀS I CONSTRUCCIÓ DE CUNETES”.
  6. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
  7. INFORMES D’ALCALDIA.
  8. PRECS I PREGUNTES.

Convocatòria de ple 22/09/14