Finalitzen les obres de construcció de l’EDAR i millores del clavegueram del tram baix, per al nucli d’Alta-riba

Categories: Portada,Premsa

L’Ajuntament d’Estaràs finalitza les obres de millora de clavegueram i pavimentació de carrers al nucli d’Alta-riba.

Estaràs.- Finalitzen les obres de millora de la xarxa de subministrament d’aigua potable i clavegueram a carrers del nucli d’Alta-riba a Estaràs. Com també, la millora de la pavimentació de carrers a l’espai públic del nucli.

Les obres formen part del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

El cost total de les obres ha estat de 77.154 €, dels quals l’aportació de fons propis per part de l’Ajuntament d’Estaràs ha estat de 3647,91 € i la resta 73.506,09 € del PUOSC.

L’obra ha estat adjudicada i realitzada per l’empresa Ribalta-Fills i emesa pel tècnic director de l’obra Josep Rull Grau.

Informació i fotografies: Ajuntament d’Estaràs.