Borsa d’habitatge


Què és?

Aquest nou servei pretén dinamitzar, afavorir l’arrelament al nostre poble, ajudant als nostres joves i adults que no troben habitatge per emancipar-se al municipi d’Estaràs i es veuen forçats a marxar fora, i al mateix temps promoure el lloguer a nouvinguts, donant una sortida amb un certs avantatges als veïns que disposin d’habitatges buits que es puguin ficar al mercat del lloguer.

És un servei que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, les persones interessades a viure al nostre municipi, amb els propietaris que voles llogar-los habitatges.

Ajuda a trobar habitatges de lloguer en bon estat i a negociar les millors condicions possibles sense cap cost, ni per al llogater ni per al propietari.

S’orienta sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte a l’hora de comprar i, sobretot, llogar un habitatge, com ara:

 • Definir la demanda de l’usuari en el mercat immobiliari: entorn, accessos, transport, tipus de construcció, preus…
 • Valorar les característiques de l’immoble: equipament, superfície, serveis comunitaris, instal·lacions (gas, aigua, electricitat, calefacció), tancaments, paviments, enrajolat, banys i cuina…
 • Conèixer el procediment legal: registre de la propietat, cèdula d’habitabilitat, contracte, escriptura…
 • Estudiar les condicions econòmiques: impostos i taxes, costos dels processos, formes de pagament, revisions de renda, desgravacions fiscals…
 • Aprofitar millor els recursos: ajuts públics, crèdits habitatge, hipoteques, protecció oficial, autoconstrucció, cooperatives per a joves, etc.

A qui va dirigit?

- Als veïns i veïnes d’Estaràs que disposin d’habitatges buits i que estiguin disposats a llogar-los.

- Als joves i/o adults del municipi que volen llogar un habitatge al municipi d’Estaràs i a totes aquelles persones interessades a venir a viure-hi.

Quins són els avantatges tant pel propietari/a de l’habitatge com pel llogater/a?

Si tens un pis/habitatge buit i els vols/pots llogar:

 • No haureu d’abonar honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena.
 • Disposareu d’una assegurança multirisc gratuïta mentre duri el contracte de lloguer.
 • En cas d’impagament disposareu de la garantia de l’avalloguer (cobreix els impagaments del lloguer).
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d’arrendament en presència de l’Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.
 • Si l’habitatge està llogat correctament suposa obtenir una renda segura, repercutint legalment una part de les despeses al llogater.

Si busques un pis/habitatge de lloguer al municipi d’Estaràs:

 • No haureu d’abonar honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d’arrendament en presència de l’Administració i de conformitat amb les seves directrius, els objectius i les seves pautes.
 • La vostra petició -tipus, preu, metres quadrats, zona, nombre d’habitacions, etc.- es creuarà amb l’oferta disponible a la borsa i us ensenyarem diversos habitatges. Si no us convencen, refarem conjuntament la vostra demanda i re orientarem la recerca.

Quin suport tenim?

Aquest servei tindria el suport de l’Ajuntament, qui juntament amb el Consell Comarcal de la Segarra, via conveni amb la Generalitat de Catalunya ofereix unes assegurances i uns suports que afavoreixen que actuacions d’aquest tipus es puguin posar en funcionament al nostre territori.

Recorda que un habitatge buit suposa el seu deteriorament i fer front a despeses: taxa d’escombraries, comunitat, manteniment, … sense cap benefici.

Animem a tota la població que disposi d’habitatges buits i que es puguin destinar al lloguer a que ho facin. Hem de ser conscients del futur que volem pel nostre municipi, i cal que posem tots els nostres recursos a ajudar a l’emancipació de la gent jove, que cada dia és més costosa, i oferir la possibilitat de gaudir d’un estil de vida diferent i alternatiu a tots els nivells, envoltat de tranquil·litat, amb un paisatge de canvi costant al llarg de les estacions de l’any, sent respectuós amb el medi ambient i la salut.

D’aquesta manera podem evitar que els nostres pobles es quedin sense vida cultural, dinàmica i festiva!!