S’inicien també les obres de reconstrucció d’un mur al carrer del Castell, de Vergós.

Categories: Portada,Premsa

Per altra banda també s’inicien les obres de reconstrucció d’un  mur al carrer del Castell, de Vergós Guerrejat, amb un pressupost amb IVA de 2189,30 €, obra subvencionada pel departament de Governació i l’Ajuntament d’Estaràs. Empresa que realitza l’obra, Ribalta i Fills, SA.

Ajuntament d’Estaràs.