Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Estaràs

Codi
250851
Comarca
Segarra
Població
169
Superfície
20,99
Densitat
8,1
Altitud
596

Superfície (km²)

Municipi
20,99
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8,1
Comarca
_
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
86
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
169
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
28
Comarca
_
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
94
Comarca
_
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
256.427

Població

Municipi
169
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
48
Comarca
_
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
86
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
46
Comarca
_
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
162
Comarca
_
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
169
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
169
Comarca
_
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
169
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
86
Comarca
_
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
86
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
25
Comarca
_
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-3
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-3
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
3,87
Comarca
_
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,94
Comarca
_
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
5,81
Comarca
_
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
166
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
155
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
159
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
121
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
166
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
17,7
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
23,8
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,7
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
38,8
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
143
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
69,9
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
141
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
77,3
Comarca
_
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74,5
Comarca
_
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
141
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
40
Comarca
5.965
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
30
Comarca
4.400
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
70
Comarca
10.365
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
75
Comarca
10.880
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
295
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.070
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
230
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.690
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.285
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
460
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
145
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
185
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.040
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
30
Comarca
1.825
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.420
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.765
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.990
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.115
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.285
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
680
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
917,09
Comarca
_
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
783.019

Total

Municipi
37
Comarca
_
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,1
Comarca
_
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
2,1
Comarca
_
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,5
Comarca
_
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
1,6
Comarca
_
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
2,1
Comarca
_
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
70
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
55
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
125
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
56
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
117,1
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
227
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
24.863
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
159
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
21.552
Comarca
_
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.593
Comarca
_
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.440
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.455
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.163
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
20
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
163
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
85
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.440
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
30.832
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
212
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,7
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,7
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74